Polish Legions

Projekt Polish Legions powstał w 2018 roku. Od 2 lat kwerendujemy archiwalne XIX wieczne pamiętniki legionistów, opracowania, książki, gazety i inne archiwa o czasach wojen Napoleońskich. Na ich podstawie opracowujemy miejsca związane ze szlakiem bojowym polskich legionów w danym kraju np.: forty, zamki, kościoły, starówki miast lub miejsca działań zbrojnych np.: pola bitewne, pomniki itd. Następnie przygotowujemy trasę dokumentacyjną do miejsc najszerzej opisanych w książkach, które istniały w czasach, kiedy byli tam Polacy. Filmujemy je za pomocą drona i przygotowujemy sesję zdjęciową najważniejszych obiektów. Następnie opracowany materiał tekstowy i wizualny prezentujemy na portalu www.polishlegions.com - który jest pierwszą interaktywną encyklopedią o polskich legionach z lat 1797-1814.