Jezus z Korei

"Jezus z Korei" realizowane we współpracy z Teatrem Nowym w Łodzi i reżyserowane przez Adama Radolińskiego, z udziałem Wojciecha Droszczyńskiego oraz Łukasza Gosławskiego

Spektakl dotyka szukania sensu życia i odpowiedzi na pytania o naturę człowieczeństwa w obliczu trudności i konfliktów społecznych. Koncentruje się na uniwersalnych kwestiach związanych z wiarą, manipulacją czy zagubieniem w obliczu religijnego systemu. Walki jednostki z instytucjonalną religią i władzą, w kontekście trudnej rzeczywistości pandemicznej.